Hoogaars

hoogaars
Verslag van een van de leerlingen:

Wij gingen met de klas op 7 maart naar de Machinefabriek, waar allemaal hoogaarsen lagen voor onderhoud. We zagen een man met hennep de boot waterdicht maken. De naam Hoogaars komt van hoge kont omdat de boot een hoge kont heeft. Sommige boten komen uit het jaar 1800 en de boten hadden geen kiel, want dan konden zij in ondiepe wateren varen. Dat was handig, want de meeste boten werden gebruikt als vissersboten, maar ook wel een voor rijke mensen. Ik vond het heel erg leuk en interessant. Ik heb er veel van geleerd.