Stop motion film

stopmotionfilm
Een stop motion film maken. Je begint met de verhaallijn. In de persoon van een reiziger werd de hoofdpersoon van het verhaal gecreëerd. Tijdens de kunst vaklessen zijn ze aan de slag gegaan met het ontwerpen van zeven verschillende decors. Deze decors laten de verschillende werelden zien die de reiziger beleeft tijdens zijn reis. Hierna konden de leerlingen met veel creatieve inspiratie de decorstukken maken. Vervolgens was het ruimtelijk inzicht van belang. Er werd geleerd hoe gefotografeerd en gefilmd moest worden en er werd stil gestaan bij hoe de kijker de film ziet en beleeft. Ook moest het perspectief worden bepaald, d.w.z. zie je alles van boven af, of juist van opzij. Er waren dus heel veel kanten waar rekening mee moest worden gehouden bij het maken van een stop motion film. Tenslotte kwam de montage aan de beurt. Hierbij vloeide al het voorgaande samen tot een heus kunstproject.