De negende klas gaat van start!

Uitbreiding vrijeschool op CSW Bestevaêr

Vanaf het schooljaar 2019-2020 start de vrijeschool op CSW Bestevaêr met een derde leerjaar voor leerlingen met een mavo-, havo- en vwo-advies. 

Ilona Vervloet, coördinator van de vrijeschool op CSW Bestevaêr legt uit: “We zijn drie jaar geleden met van start gegaan met leerjaar 1 en 2. Het aantal leerlingen dat voor ons middelbare vrijeschoolonderwijs kiest, laat een mooie groei zien. Bij leerlingen, ouders en medewerkers leeft sterk de wens het vrijeschoolaanbod uit te breiden. De afgelopen jaren hebben we daarom gedegen onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om de twee leerjaren uit te breiden naar drie. Nu is de tijd er rijp voor.”

Ilona is blij dat de directie van CSW groen licht heeft gegeven voor de plannen. “Het is wel belangrijk dat we voor komend schooljaar voldoende aanmeldingen krijgen voor de brugklas. Maar gezien de animo voor het vrijeschoolonderwijs vanuit heel Zeeland, heb ik daar alle vertrouwen in.”

Maurice Dechamps, vestigingsdirecteur CSW Bestevaêr, is trots dat het aanbod op CSW Bestevaêr wordt uitgebreid. “De vrijeschool is inmiddels een niet weg te denken onderdeel van onze school geworden. Het is een enorme verrijking van de onderwijskansen in Zeeland. Het is een compliment aan het hele team van Bestevaêr dat we zover zijn gekomen.”

CSW-Bestevaer-Vrijeschool

 

  • Hits: 1439

Projectweek

Afgelopen week was het projectweek op CSW Bestevaêr. De 8e klas toverde het gymlokaal om tot 'naaiatelier' voor het ontwerpen en maken van capes voor de kunstzinnige afsluiting. Daar gaat ieders talent gepresenteerd worden! Het waren heerlijke uren met veel goede inzet van de leerlingen.

WhatsApp-Image-2019-01-18-at-124729

 

 

  • Hits: 1148

Tekenles

In de achtste klas gingen de leerlingen tijdens tekenen aan de slag met pointillisme met verf en met potlood, één- en tweepuntsperspectief en impressionisme. Wat een diversiteit! Hieronder een foto van het pointillisme met verf.

WhatsApp-Image-2019-01-17-at-093053

 

 

  • Hits: 1137