Voorinschrijven nu mogelijk!

Heeft u belangstelling om uw kind voor het schooljaar 2020-2021 aan te melden voor het vrijeschoolonderwijs op CSW Bestvaêr? Dan is voorinschrijven nu mogelijk! Als er meer aanmeldingen zijn dan we leerlingen kunnen plaatsen, dan gebruiken we de volgorde van voorintekening als één van de plaatsingscriteria. Om uw kind in te schrijven kunt u dit inschrijfformulier gebruiken. 

CSW-Bestevaer-Vrijeschool