Skip to main content

Periode Algebra klas 7

De zevende klas heeft zich beziggehouden met positieve en negatieve getallen en algebra in de wiskundeperiode. Er werd heen- en weer gelopen op een denkbeeldige getallenlijn, er werd gewerkt met concrete voorbeelden zoals met temperaturen en van daaruit werden de sommen steeds abstracter. Kwadraten en priemgetallen werden behandeld en uiteindelijk kon iedereen de basisbewerkingen van de algebra uitvoeren. Periode geslaagd!

collage