Skip to main content

Steun het Zeeuws voortgezet vrijeschoolonderwijs!

Word lid, supporter of donateur

De VVVZ ondersteunt inhoudelijk en praktisch het voortgezet vrijeschoolonderwijs in Zeeland. Hiertoe nodigen wij u uit om lid te worden van onze vereniging.

Lid


Leden zijn diegenen die zich via deze website hebben aangemeld. Zij betalen momenteel € 35,00 contributie per kalenderjaar en worden uitgenodigd voor en hebben stemrecht tijdens de Algemene Ledenvergadering.

Uw lidmaatschap is pas volledig na betaling van de contributie. Deze kunt u storten op bankrekeningnummer NL46TRIO0198016174 t.n.v. VVOZ te Middelburg.
De VVVZ heeft een ANBI-status waardoor uw bijdrage aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting.

Supporter


Naast het lidmaatschap kent de vereniging supporters. Dit zijn personen die zich betrokken voelen bij de doelstelling van de vereniging en graag geïnformeerd willen worden over de activiteiten van de vereniging. Zij betalen echter geen contributie, zijn geen lid van de vereniging en worden niet uitgenodigd voor de Algemene Ledenvergadering.

.Donateur


De verenging kent ook donateurs. Dit zijn personen, bedrijven of instanties die periodiek een gift aan de verenging doneren. De donateurs zijn geen lid van de vereniging en worden niet uitgenodigd voor de Algemene Ledenvergadering.

Uw donatie kunt u storten op bankrekeningnummer NL46TRIO0198016174 t.n.v. VVOZ te Middelburg, o.v.v. "donateur".
De VVVZ heeft een ANBI-status waardoor uw bijdrage aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting.

Lid, supporter of donateur worden


** Uw contributie/donatie graag overmaken op IBAN: NL46TRIO 019 801 61 74 t.n.v. VVOZ te Middelburg. VVOZ is onze statutaire naam. Wij zijn een ANBI, dus uw bijdrage is aftrekbaar van de inkomstenbelasting.