Skip to main content

Privacystatement VVVZ

De Vereniging ter bevordering van het Voortgezet Vrijeschoolonderwijs Zeeland (vanaf nu genoemd VVVZ), gevestigd aan Dam 38 4331 GK Middelburg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

http://www.vrijeschool.nu
Dam 38
4331 GK Middelburg
06 444 17 299
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Persoonsgegevens die wij verwerken

VVVZ verwerkt uw persoonsgegevens doordat u CSW toestemming heeft gegeven deze gegevens aan ons te verstrekken en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en/of achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., dan verwijderen wij deze informatie.

De leden van de vereniging bestaan uit ouders/verzorgers van een kind/kinderen op de afdeling Vrijeschoolonderwijs van CSW Bestevaêr, of andere personen die betrokken zijn bij het voortgezet vrijeschoolonderwijs in Zeeland. Deze leden zijn allen meerderjarig.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

VVVZ verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het bijhouden van de ledenadministratie
- Verzenden van onze nieuwsbrief
- U te kunnen informeren over de Algemene Ledenvergadering en andere belangrijke onderwerpen
- Het incidenteel uitvoeren van een enquête

De VVVZ verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de Toestemmingsgrondslag. Dit betekent dat de VVVZ u om toestemming vraagt om uw gegevens te verwerken op het moment dat u lid wil worden van de VVVZ.

Geautomatiseerde besluitvorming

VVVZ neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een bestuurslid van VVVZ) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

VVVZ bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
- Voor- en achternaam - 6 maanden na beëindiging lidmaatschap
- Geslacht - 6 maanden na beëindiging lidmaatschap
- Adresgegevens - 6 maanden na beëindiging lidmaatschap
- Telefoonnummer - 6 maanden na beëindiging lidmaatschap
- E-mailadres 6 maanden na beëindiging lidmaatschap

De VVVZ bewaart deze gegevens tot zes maanden na beëindiging van het lidmaatschap om u mogelijk in deze tijd nog te kunnen benaderen voor een enquête over de VVVZ en voor de VVVZ relevante onderwerpen. Ook geldt deze bewaartermijn voor de afhandeling van eventuele verplichtingen over en weer.

Delen van persoonsgegevens met derden

VVVZ verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

VVVZ gebruikt alleen technische en functionele cookies op haar website www.vrijeschool.nu. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door VVVZ. U heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij de VVVZ een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die VVVZ van u heeft, in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
VVVZ wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit- persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

VVVZ neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. De persoonsgegevens van u en de andere leden van de VVVZ worden beheerd door de secretaris van de vereniging of door een ander specifiek daarvoor aangewezen bestuurslid en de penningmeester voor zover dit noodzakelijk is. Het bestuurslid dat de persoonsgegevens beheert, draagt specifieke zorg voor het beveiligen van zijn/haar computer en maakt maximaal één (1) back-up op een externe gegevensdrager.

Deze privacy verklaring is opgesteld met behulp van de privacy verklaring generator van veiliginternetten.nl (https://veiliginternetten.nl/privacyverklaring/) en is opgesteld in het kader van de privacy wetgeving volgens de AVG.


privacyverklaring Vereniging ter bevordering van het Voortgezet Vrijeschoolonderwijs Zeeland 20 mei 2018